Ban đầu, là các thuật toán trong các điều khoản của các lĩnh vực toán học và ngôn ngữ học, sẽ chỉ đơn giản hay nói một cách khác là các “phương pháp tính toán”. 
Khi được sử dụng cho chuyên ngành web, công cụ tìm kiếm Google liên quan đến các công thức đó được sử dụng như một tiêu chuẩn khi đánh giá trang chủ.

Đánh giá: