Là chỉ đến từ khóa có số lượng tìm kiếm nhiều. 
Từ khóa đơn giản như ” SEO “, “chuyển nhà” thì số lượng tìm kiếm sẽ có khuynh hướng nhiều và dễ tìm. Tuy nhiên, các từ khóa đó có thể đưa lượng hiển thị lên top nhiều nhưng vì đối với những nhu cầu như vậy sẽ có nhiều trường hợp không được hiện thị, nên việc dẫn đến CV (chuyển đổi) là chìa khóa của trang chủ.

Đánh giá: