Digital Marketing Consulting Break Field Vietnam Co.,Ltd Digital Marketing Consulting Break Field Vietnam Co.,Ltd

SEO LÀ GÌ ?

SEO LÀ GÌ ?

SEO (「Search Engine Optimization」) là viết tắt của cụm từ mang nghĩa tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Nói cách khác khi tra cứu bằng những công cụ tìm kiếm như Google, kết quả sẽ được hiển thị theo thứ tự từ cao đến thấp dựa trên mức độ liên quan tới từ khóa tìm kiếm. Còn SEO sẽ tìm cách để hiển thị kết quả cao nhất đối với từng site. Để có được kết quả tìm kiếm ở vị trí cao, SEO sẽ tìm cách tăng lượng truy cập trang web trong khi các công cụ tìm kiếm truyền thống sẽ dựa vào lượng truy cập qua internet. Vì lí do đó ngoài quảng cáo qua internet, các doanh nghiệp sẽ chọn SEO làm kênh quảng cáo sản phẩm do để tiết kiệm chi phí so với quảng cáo truyền thống.
Tuy nhiên, đối với những công ty sở hữu công cụ tra cứu như Google thì SEO lại sử dụng phương châm là 「Hiển thị lên TOP những trang website đăng những thông tin hữu ích cho người sử dụng」. Để quyết định hiển thị của SEO trong trường hợp này, những công ty này sử dụng những thuật toán tính toán đặc biệt cho SEO và dựa vào các yếu tố đặc biệt để hiển thị các trang website hữu ích lên TOP.
Thuật toán tính toán đặc biệt sử dụng trong SEO là thuật toán phức tạp, thuật toán này cũng cần xử lý linh hoạt sao cho kết quả tìm kiếm không bị hiển thị cố định trong thời gian dài, bởi vậy thuật toán của SEO không được công khai.

SEO LÀ GÌ ?

SERIES CỦA DÒNG CHẢY TỪ CÁC ỨNG DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ

SERIES CỦA DÒNG CHẢY TỪ CÁC ỨNG DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ
  • THÔNG BÁO VIỆC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI SEO
  • ĐĂNG KÝ THỦ TỤC HỢP ĐỒNG
  • CHIA SẺ THÔNG LIÊN QUAN
  • TIẾN HÀNH KICKOFF MEETING
  • CHIA SẺ CÁC TÀI LIỆU THIẾT KẾ
  • TIẾN HÀNH GIẢI PHÁP SEO
BREAK FIELD
contact