Để bảo đảm chất lượng của kết quả tìm kiếm, Google đã thiết lập nên Webmaster Guidelines. Đối với những website vi phạm nội dung trong Webmaster Guidelines, Goolge sẽ hạ thứ tự xuất hiện của website hoặc xóa hẳn website đó trên trang kết quả tìm kiếm thông qua hệ thống tự động hoặc Tác vụ thủ công (Manual Actions). Trường hợp website của bạn bị Tác vụ thủ công đưa ra chính sách phạt, để khắc phục điều này bạn hãy vào trang “Manual Actions” trong Google Console rồi kiểm tra nguyên nhân và phạm vi áp dụng. Sau khi tham khảo nội dung trong đó, bạn hãy xóa bỏ những nội dung vi phạm rồi gửi yêu cầu xác minh lại cho Google. Bằng cách này, nhiều quản trị viên web đã khắc phục được tình trạng bị Tác vụ thủ công.

Tuy nhiên gần đây thường xuất hiện nhiều trường hợp, sau khi đã khắc phục được tình trạng bị Tác vụ thủ công, website đó lại tiếp tục thực hiện lại những chính sách đã vi phạm lần trước. Ví dụ, sau khi trang web của bạn nhận được thông báo bị Tác vụ thủ công với lý do có những liên kết không tự nhiên từ website, bạn gán thẻ “nofollow” cho backlink rồi gửi yêu cầu xác minh lại, rồi sau khi xác minh lại thành công bạn lại bỏ thẻ “nofollow” đi. Đối với những website vi phạm lại nhiều lần Webmaster Guidelines như ví dụ trên, khả năng website đó sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn thông thường khi gửi yêu cầu xác minh lại đến Google. Đặc biệt, đối với những website vi phạm lại nhiều lần với ý đồ xấu, Tác vụ thủ công sẽ đưa ra những biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn.

Để tránh những tình trạng trên, chúng tôi khuyên các bạn quản trị viên web không nên thực hiện những chính sách vi phạm Webmaster Guidelines, hay cố tình vi phạm lại nhiều lần.

Đánh giá: