Biện pháp bên ngoài là biện pháp liên quan các yếu tố bên ngoài của trang chủ, và các biện pháp liên kết. 
Trước đây, vì các liên kết bên ngoài gây ảnh hưởng lớn nhằm tăng thứ hạng, nên khi nói về các biện pháp bên ngoài, nó là phương pháp thông thường để chỉ việc mua một số lượng lớn các liên kết từ người làm SEO , và cài đặt vào trang chủ. Nhưng những trang chủ nhận những liên kết trái phép như vậy vì tuyệt đối không được phép. Google cập nhật thuật toán đáng kể (Penguin cập nhật), đối với những trang chủ cài đặt liên kết không được chính thức thì nhận hình phạt là giảm lượt hiển thị đáng kể. 
kể từ khi nó được cập nhật, với quy mô lớn thuật toán của Google ,công việc chính của SEO là chính bắt đầu sau đó chuyển từ các biện pháp bên ngoài sang các biện pháp nội bộ.

Đánh giá: