Digital Marketing Consulting Break Field Vietnam Co.,Ltd Digital Marketing Consulting Break Field Vietnam Co.,Ltd

Break Field Vietnam Co., Ltd.

Break Field Vietnam Co., Ltd.
Tên công ty
Break Field Vietnam Co., Ltd.

Chủ tịch
IDA MASAYUKI

Giám đốc
Au Kim Nga

Địa chỉ
31C, Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1 Viet Nam

Ngày thành lập
Ngày 2 Tháng 12 Năm 2014

Điện thoại
08 38226064

Công ty mẹ
Công ty cổ phần BREAK FIELD

Vốn đầu tư
50.000 USD

Bản đồ

BREAK FIELD
contact