Tính năng lọc dữ liệu dựa trên “nhiều kết quả “đã được Google Search Console bổ sung một cách khá lặng lẽ vào báo cáo phân tích.

“ Nhiều kết quả” ở đây là khi trang của bạn được thể hiện trong danh sách kết quả tìm kiếm dưới dạng rich cards ( một định dạng mới của kết quả tìm kiếm sử dụng các thẻ đánh dấu theo cấu trúc schema.org để hiển thị nội dung hấp dẫn đi kèm với hình ảnh, nhằm cung cấp cho người dùng điện thoại di động trải nghiệm tìm kiếm tốt hơn) hoặc một số hình thức khác của rich snippets( đoạn thông tin hiển thị trên kết quả trả về của bộ máy tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing, …) được thể hiện dưới dạng sao, hình ảnh, xếp hạng đánh giá, … nhằm làm tăng độ nổi bật của website khi người dùng thực hiện thao tác search với một từ khóa nào đó). Bản báo cáo giúp bạn biết rõ hơn bạn sẽ nhận được tần số quảng cáo và số lần click cho kết quả và Tỷ lệ nhấp chuột khác thế nào so với kết quả tìm kiếm thông thường.

Dưới đây là hình ảnh cho thấy bộ lọc nhiều kết quả của lựa chọn hiển thị tìm kiếm

google-search-analytics-rich-result

Với Google I/O, bạn cũng có thể thấy bằng chứng cho thấy hình thức lọc kết quả này đã xuất hiện. Google đã từng bổ sung bộ lọc AMP vào những báo cáo trước đây. Tuy Google vẫn chưa chính thức thông báo về bộ lọc nhiều kết quả này nhưng thực tế bạn đã có thể thấy sự xuất hiện của nó rồi.

Đánh giá: