Thời gian gần đây, khắp các diễn đàn đều xôn xao về bản tài liệu Hướng dẫn đánh giá chất lượng kết quả tìm kiếm mà Google dự định công bố rộng rãi. Đặc biệt, trang The SEM Post đã dành hẳn một bài phân tích về nội dung của bản tài liệu này, trong đó đáng chú ý nhất là việc Google đang dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực Mobile.
Có thể nói Google là tổ chức đi tiên phong trong việc công bố tài liệu Hướng dẫn đánh giá chất lượng kết quả tìm kiếm. Bản Guideline này dài 160 trang PDF, tập trung chủ yếu vào các kiến thức SEO, với mục đích giúp cho người dùng hiểu rõ phương thức đánh giá của những người tham gia khảo sát. Trước đó, những bản nháp đã được lan truyền trên mạng trong các năm 2008, 2011, 2012 và gần đây nhất là bản update tháng 10 năm 2015. Năm 2013, bản Guideline đã được chính thức công bố. Riêng phiên bản 160 trang lần này chuyên dành cho người sử dụng thủ thuật SEO.
Những người tham gia khảo sát sẽ đánh giá theo các tiêu chí mà Google cung cấp dựa trên thống kê những mong muốn của của người sử dụng chức năng tìm kiếm mà không quyết định mức ranking cho các trang web.
Tóm lại, bản tài liệu này đã thể hiện những định hướng của Google trong việc đánh giá chất lượng kết quả tìm kiếm nhưng không nêu rõ thuật toán ranking. Chính vì thế, dù bạn nắm bắt hết nội dung của tài liệu thì cũng không thể thay đổi ranking của trang web công ty bạn. Tuy nhiên nội dung này có thể dùng để tham khảo thêm, tuy dài đến 160 trang nhưng hoàn toàn có thể nắm bắt hết trong vòng ba ngày.

Đánh giá: