Trên blog Webmaster, Google đã chính thức xác nhận: họ đã bắt đầu giới thiệu thuật toán thời gian thực Penguin 4.0 và có lẽ đây sẽ là lần cuối Google xác nhận cập nhật Penguin.  Lần cập nhật gần nhất là là bản Penguin 3.0 vào năm 2014.

Google tuyên bố đây là một thuật toán thời gian thực, có nghĩa là khi Google tái crawl và tái index trang của bạn, những dấu hiệu này sẽ ngay lập tức được sử dụng trong thuật toán Penguin mới. Google cũng đã có cách làm tương tự với Panda khi cập nhật này trở thành một phần của thuật toán cốt lõi.

Trước đây danh sách các site bị tác động bởi Penguin sẽ được định kỳ cập nhật cùng lúc. Một khi một quản trị web cải thiện đáng kể site của họ và thứ hạng của site đó trên mạng internet, rất nhiều các thuật toán của Google sẽ nhanh chóng lấy đó làm căn cứ. Nhưng những thuật toán khác ví dụ nhu Penguin, thì cần phải được cập nhật lại.  Nhưng hiện này, khi Penguin đã được đưa vào thời gian thực thì  ta có thể thấy rõ ràng sự thay đổi diễn ra rất nhanh, đặc trưng có thể thấy rõ nhất là kết quả sẽ xuất hiện ngay sau khi ta tái crawl và tái index lại một page.

Bên cạnh đó, Penguin đã trở nên chi tiết hơn, thể hiện qua việc Penguin đã có thể tác động đến từng trang của các site, việc này là ngược lại với cách làm trước đây là tác động tới toàn bộ site. . Do vậy từ giờ Penguin có thế tác động tới những trang spam hoặc những phần có nội dung spam trong site của bạn, chứ không phải tác động tới toàn site nữa.

Nếu site của bạn đã bị phạt bởi Penguin 3.0 và vẫn chưa được khôi phục dù chỉ là một phần nhỏ, thì rất có thể là bạn vẫn đang chịu tác động từ Penguin. Có lẽ sẽ mất vài tuần để cập nhật hoàn chỉnh và kiểm tra các phân tích trang của bạn để xem trang đã được khôi phục chưa. Tuy nhiên, có thể sử dụng Công cụ từ chối liên kết để từ chối các link mà bạn cho rằng gây hại đến trang của bạn và bạn sẽ được biết kết quả khá sớm (khoảng vài ngày) chứ không phải chờ đợi tới 2 năm đê Google cập nhật lại thuật toán như lúc trước. Và tất nhiên, nếu bạn làm điều gì không đúng thì bạn cũng sẽ bị phạt nhanh hơn trước đây.

Đánh giá: