Tốt hơn hết, những kết quả bạn nhận được sau khi tìm kiếm không nên phụ thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng. Bạn nên nhận được câu trả lời tốt nhất, cho dù bạn đang sử dụng một chiếc điện thoại, máy tính để bàn hoặc máy tính bảng. Năm ngoái, chúng tôi bắt đầu sử dụng sự thân thiện với điện thoại di động như một yếu tố xếp hạng trên các tìm kiếm di động. Hôm nay, chúng tôi được thông báo rằng, bắt đầu vào tháng 5, Google sẽ áp dụng một phiên bản cập nhật trên các kết quả tìm kiếm bằng điện thoại di động, qua đó sẽ tăng ảnh hưởng của yếu tố xếp hạng trên, nhằm giúp người dùng tìm thấy nhiều hơn các kết quả liên quan và thân thiện với điện thoại di động hơn.

Nếu bạn đã tạo ra trang web thân thiện với di động, bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật này. Nếu bạn cần hỗ trợ để làm một trang web thân thiện với điện thoại di động, chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng các bài test thân thiện với di động và Webmaster Mobile Guides , cả hai cái này đều cung cấp những hướng dẫn về các phương pháp cải thiện trang web di động của bạn. Và hãy nhớ, mục đích của các truy vấn tìm kiếm vẫn là một yếu tố quan trọng. Vì vậy ngay cả nếu một trang web có nội dung tốt nhưng không thân thiện với điện thoại di động, nó vẫn có thể xếp hạng cao với nội dung liên quan và chất lượng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy truy cập vào diễn đàn quản trị trang web .

Nội dung được đăng bởi Klemen Kloboves, Kỹ sư phần mềm

Đánh giá: