Trong Search Console của Google, một người dùng có thể sở hữu quyền quản lý đối với một hoặc nhiều website, website phiên bản di động, hoặc ứng dụng di động, được gọi là các thuộc tính (property). Và mỗi người dùng vẫn phải theo dõi và quản lý các thuộc tính như vậy một cách riêng biệt. Giờ đây, Search Console đã cho đời một khái niệm mới được gọi là “nhóm thuộc tính” (property sets) giúp chúng ta có thể kết hợp nhiều thuộc tính (cả website hay ứng dụng) vào một nhóm, để việc theo dõi và thống kê số lần nhấp hay lượt hiển thị được tập trung vào một bản báo cáo.

Thao tác nhóm thuộc tính khá dễ dàng với các bước như sau:

  1. Tạo một nhóm thuộc tính.
  2. Thêm các thuộc tính liên quan vào nhóm tương ứng.
  3. Dữ liệu sẽ được thu thập trong vòng vài ngày.
  4. Cảm nhận công việc quản lý và theo dõi hiệu quả hơn với bảng phân tích mới trong Search Analytics !

Đối với nhóm thuộc tính, tất cả đường dẫn (URI) từ các thuộc tính con sẽ được nhận dạng thành một đường dẫn duy nhất trong chức năng của Search Analytics. Điều này cũng có nghĩa là các số liệu thống kê sẽ được tổng hợp trên tất cả các thuộc tính trong nhóm. Ví dụ như người dùng sẽ có thể biết được tổng số click và hiển thị cho bất kỳ website nào trong nhóm, đối với tất cả câu lệnh tìm kiếm được ghi nhận.

Chức năng này sẽ hoạt động cho tất cả các loại thuộc tính trong Search Console. Và khi áp dụng nó đúng cách, người dùng sẽ có được một cái nhìn thống kê tổng quan hơn theo từng chủ đề – ví dụ như thống kê trên các website sử dụng ngôn ngữ nước ngoài, hay thống kê các website có nội dung nói về cùng một thương hiệu, hoặc theo dõi số liệu phân tích chỉ trên các ứng dụng đang quản lý.

Sau đây là trích dẫn từ một trong những người dùng đã trải nghiệm bản beta của chức năng nhóm thuộc tính mới:

Đây là một trong những nhu cầu quan trọng kể từ thời kỳ đầu của Webmaster Tools / Search Console. Và tôi rất thích cách Google áp dụng nó. Tôi cũng thấy được rằng các kỹ sư của Google luôn lắng nghe tiếng nói của người sử dụng. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều — Olivier Andrieu (Abondance)

Trong những ngày tới, Google sẽ dần áp dụng chức năng này cho các tài khoản. Nếu bạn sở hữu nhiều thuộc tính đã được xác thực trong tài khoản Search Console, Google hy vọng sẽ mang đến một phương pháp quản lý – theo dõi dễ dàng hơn. Mọi câu hỏi, phản hồi hay ý tưởng, xin gửi lên diễn đàn trợ giúp dành cho Webmaster, và tham khảo thêm tài liệu trợ giúp về chức năng mới.

Bài viết của Ofir Roval, đội ngũ Search Console

Đánh giá: