Digital Marketing Consulting Break Field Vietnam Co.,Ltd Digital Marketing Consulting Break Field Vietnam Co.,Ltd

SEO(Search Engine Optimization)

12/09/2016

Seo là từ viết tắt của Search Engine Optimization có nghĩa là ” công cụ tìm kiếm  tối ưu hóa”.  Khi thực hiện tìm kiếm bằng Công cụ tìm kiếm  Google , nhằm tăng vị trí hiển thị website trên các công cụ tìm kiếm tự nhiên. Đánh giá:

SERP(Search Engine Result Pages)

12/09/2016

SERP là thuật ngữ viết tắt của Search Engine Result Pages dùng để chỉ những trang kết quả được các công cụ  tìm kiếm. Đây là trang web là nơi được hiển thị quảng cáo tìm kiếm, tìm kiếm tự nhiên .Số lượng quảng cáo được đăng trên trang hiển thị kết quả tìm kiếm của Yahoo! và Google thì […]

Algorithm (Thuật toán)

12/09/2016

Ban đầu, là các thuật toán trong các điều khoản của các lĩnh vực toán học và ngôn ngữ học, sẽ chỉ đơn giản hay nói một cách khác là các “phương pháp tính toán”.  Khi được sử dụng cho chuyên ngành web, công cụ tìm kiếm Google liên quan đến các công thức đó được sử dụng như một tiêu chuẩn khi […]

Index (Chỉ số)

12/09/2016

Index có ý nghĩa là “chỉ số”, Nếu sử dụng trong ngành web, nó chỉ trạng thái trang chủ đang được đăng trên cơ sở dữ liệu của Google . Đánh giá:

The link (Liên kết)

12/09/2016

Nó được gọi là liên kết để gắn liên kết đến một trang web khác.  Trong trường hợp  URL của trang chủ A được cài đặt trong một số mẫu trên trang chủ B, thì B là “các trang web liên kết” của A. Cho đến năm 2012, nó được xác định là một trang chủ tốt nếu có trang […]

External measures (Biện pháp bên ngoài)

12/09/2016

Biện pháp bên ngoài là biện pháp liên quan các yếu tố bên ngoài của trang chủ, và các biện pháp liên kết.  Trước đây, vì các liên kết bên ngoài gây ảnh hưởng lớn nhằm tăng thứ hạng, nên khi nói về các biện pháp bên ngoài, nó là phương pháp thông thường để chỉ việc mua một số […]

Internal measures (biện pháp nội bộ)

12/09/2016

SEO thường có 2 đối sách như đối sách bên trong và đối sách bên ngoài. Các đối sách bên trong nhằm để tối ưu hóa các nội dung bên trong của trang web (cấu trúc trang web, nội dung ).  Trong những năm gần đây, đối sách bên trong trở nên quan trọng và sử dụng nhiều. Đánh giá:

Search queries (Truy vấn tìm kiếm)

12/09/2016

Query có nghĩa là câu hỏi,  truy vấn tìm kiếm, nhằm chỉ đến từ khóa  được nhập khi người dùng tìm kiếm.  Khi lựa chọn  từ khóa cho đối sách trang chủ thì hãy thử xác nhận rằng tìm kiếm ở bất cứ truy vấn tìm kiếm như thế nào có nhiều, chẳng hạn như các công cụ gợi ý từ khóa . […]

Big Data (Big từ khóa)

12/09/2016

Là chỉ đến từ khóa có số lượng tìm kiếm nhiều.  Từ khóa đơn giản như ” SEO “, “chuyển nhà” thì số lượng tìm kiếm sẽ có khuynh hướng nhiều và dễ tìm. Tuy nhiên, các từ khóa đó có thể đưa lượng hiển thị lên top nhiều nhưng vì đối với những nhu cầu như vậy sẽ có nhiều trường hợp không được hiện […]

Small word( Từ khóa nhỏ)

12/09/2016

Là chỉ đến từ khóa có số lượng tìm kiếm thấp.  Để có nhiều hay ít thay đổi tùy thuộc vào ngành nghề và các thể loại khác nhau, và không thể nói rằng nhất định rằng ◯◯ sau đây là từ khóa nhỏ. Đánh giá:

BREAK FIELD
contact