Digital Marketing Consulting Break Field Vietnam Co.,Ltd Digital Marketing Consulting Break Field Vietnam Co.,Ltd

Middleword (Từ khóa trung )

12/09/2016

Là chỉ đến từ khóa có số lượng tìm kiếm không phải là quá nhiều cũng không quá ít. Từ khóa trung bình có số lượng không quá lớn, thậm chí không quá thì sẽ dễ đạt mục đích bảng thứ hạng mang tính so sánh, Vì có thể đạt mức độ mức độ dự kiến số lượng đầu nên nếu […]

Organic search (Tìm kiếm tự nhiên)

12/09/2016

Là chỉ đến kết quả tìm kiếm của Công cụ tìm kiếm ngoài khung quảng cáo.  SEO là để xây dựng một trang web được đánh giá cao trên công cụ tìm kiếm , và vì mục đích là tăng hiển thị mà không sử dụng quảng cáo nên nó là đối sách trong khung tìm kiếm tự nhiên. Đánh giá:

Crawler

12/09/2016

Crawler là chương trình chuyển hóa cơ sở dữ liệu tự động , đọc hình ảnh hay tài liệu theo định kỳ, và để tuần tra vô số các trang mà tồn tại trên Internet  ( Crawler). Và nó còn được gọi là “Spider”, hay “robot”. Crawler của Google còn được gọi là ” Googlebot . Đánh giá:

Crawl – thu thập dữ liệu

12/09/2016

Craw là thuật ngữ mô tả quá trình thu thập thông tin trang, và crawler ( robot) sẽ kiểm tra trang chủ bằng hệ thống của công cụ tìm kiếm . Blog và trang chủ sẽ được thu thập thông tin, nếu các chỉ số không được hiển thị trên cơ sở dữ liệu,thì các kết quả tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm cũng sẽ không được […]

Googlewebmastercentral

12/09/2016

Googlewebmastercentral , là trang Blog công khai của Google đăng những thông tin hữu ích, cung cấp những công cụ trợ giúp cho các nhà quản trị web. Bạn có thể kiểm tra cấu trúc và cấu hình của trang chủ bằng cách đăng ký trang chủ của riêng họ trên Google .  Không chỉ vậy,có thể đăng sitemap XML hỗ trợ thu thập dữ liệu […]

Black Hat SEO (SEO mũ đen)

12/09/2016

SEO mũ đen là thuật ngữ chỉ toàn bộ các phương pháp hiển thị tăng thứ hạng vi phạm nội dung của bảng hướng dẫn theo quy định của .  Đối sách liên kết bên ngoài đã được thực hiện trong quá khứ thì hầu hết các biện pháp này là SEO mũ đen. Khi External link được xem trọng thì để tăng thứ hạng hiển thị, các  […]

White Hat SEO (SEOmũ trắng )

12/09/2016

SEOmũ trắng  là các phương pháp tăng thứ hạng chính quy theo hướng dẫn của Google . Google thông qua cách đánh giá các trang chủ có nội dung ban đầu phong phú để hỗ trợ người sử dụng. Kỹ thuật tốt có rất nhiều nhưng điều quan trọng nhất trong SEOmũ trắng là làm thế nào để nắm bắt nội dung có ích cho […]

Google Webmaster Tools – Google Search Console

12/09/2016

Là công cụ đăng ký cần thiết mà người làm trang web có thể thiết lập và hủy bỏ hình phạt ứng dụng cần thiết cho SEO, phân tích truy cập đơn giản, xác nhận có hay không có những cảnh báo từ Google. Và nó được Google cung cấp miễn phí. Đánh giá:

Link Popularity (Liên kết phổ biến)

12/09/2016

Nó cũng được gọi là “tầm quan trọng tham khảo”.  Là một thuật toán để đánh giá trang chủ dựa vào số lượng và chất lượng của Liên kết. Lý luận của Liên kết phổ biến là thứ hạng trang được thực hiện. Đánh giá:

PageRank

12/09/2016

Thứ hạng trang là là một thuật toán để đánh giá số lượng liên kết là một trong số 200 mục trong các hướng dẫn quy định của Google.Trong 10 cấp đánh giá, thì 10 là đánh giá cao nhất.  Khi các liên kết được xem trọng, bất kỳ người làm SEO nào họ cũng đều thực hiện để tăng thứ hạng […]

BREAK FIELD
contact