Digital Marketing Consulting Break Field Vietnam Co.,Ltd Digital Marketing Consulting Break Field Vietnam Co.,Ltd

Meta Keyword

12/09/2016

Từ khóa meta là một loại thẻ meta nhằm đưa ra từ khóa quan trọng đối với trang chủ. Ngoài ra,  Cũng có lúc nó được gọi là các từ khóa meta trong nhiều hệ thống. Đánh giá:

Long Detail Word

12/09/2016

Khi bạn thu hút khách hàng đến với trang chủ, việc kỳ vọng đường dẫn từ các công cụ tìm kiếm  rất quan trọng. Tại thời điểm đó, nó làm tăng xác suất tìm thấy trong nhiều loại và nhiều hơn nữa của các từ khóa tìm kiếm, và gọi phương pháp thu hút khách hàng như vậy là  long tail. […]

Findability

12/09/2016

Findability là khái niệm hiển thị “dễ thấy” từ người sử dụng,công cụ thu thập dữ liệu Clawer. Người sử dụng, công cụ thu thập dữ liệu Clawertừ quan điểm của cấu trúc trang web chú trọng việc có thể tìm thấy những thông tin, và khi thiết kế trang webkhông nên đưa cả hai khả năng sử dụng (dễ sử […]

QDF(Query Deserves Freshness)

12/09/2016

QDF là thuật toán để ưu tiên tăng vị trí cao hơn khi hiển thị các bài viết có nội dung mang tính thời sự lớn.  Ví dụ, nếu bạn cập nhật một bài viết đăng kết quả của World Cup, ngay sau khi kết thúc cuộc thi đấu, nó cũng nhằm mục đích truy cập mang tính tức thời […]

BREAK FIELD
contact