Google luôn cố gắng hoàn thiện để mang đến cho người sử dụng công cụ tìm kiếm những kết quả tốt hơn. Ví dụ, Google thiết lập nên Webmaster Guidelines và đưa ra những biện pháp xử lý các website vi phạm nội dung trong Webmaster Guidelines là một điển hình.

Dựa trên tiêu chí này, Google đã đưa ra biện pháp xử lý đối với những mạng lưới website sử dụng Link Program (chương trình trao đổi liên kết) để gian lận trong kết quả tìm kiếm và mua bán link. Trong mạng lưới website này, có nhiều website đã nhiều lần vi phạm Webmaster Guidelines. Chính vì vậy, có nhiều trường hợp Google sẽ phải đưa ra biện pháp xử lý khắt khe hơn thông thường.

Ngoài ra, còn có trường hợp website vô tình thực hiện các chính sách vi phạm Webmaster Guidelines mà Webmaster không hề hay biết. Lý do phát sinh vấn đề này có thể là do đơn vị chủ quản website sử dụng dịch vụ bên ngoài như dịch vụ SEO, dịch vụ quảng cáo… Để phòng tránh vấn đề này, chúng tôi khuyên các bạn Webmaster nên thường xuyên kiểm tra các chính sách mà đơn vị cung cấp dịch vụ sử dụng.

Đánh giá: